Досудове оскарження податкових повідомлень-рішень органів Державної податкової служби

За результатами податкової перевірки платника податків на підставі складеного Акту такої перевірки органом владних повноважень може бути прийняте рішення про застосування відповідальності платника податків внаслідок виявлених порушень законодавства, про що суб’єкт господарювання отримує Податкове повідомлення-рішення. Податковим кодексом України передбачено адміністративний (досудовий) та/або судовий порядок вирішення спорів між платником податків та органом ДПС. В даній статті […]