Слідчий, прокурор не вносить відомості до ЄРДР за вашою заявою. Оскаржуємо бездіяльність.

Злочин проти вас і порушення ваших прав – це завжди паніка, розгубленість, страх і стрес. Тому, в будь-якій ситуації, насамперед, потрібно опанувати себе, заспокоїтися і виробити чіткий алгоритм дій для захисту себе та свої прав.

У циклі статей “Щодо вас вчинили злочин! Які ваші дії?” ми розбираємося з питанням, як домогтись об’єктивного розслідування вчиненого щодо вас кримінального правопорушення та покарати злочинців.

У минулій статті ми обговорили питання щодо повідомлення співробітників правоохоронного органу про вчинення кримінального правопорушення, на підставі якого повинні бути внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як показує практика, слідчими та прокурорами нерідко ігноруються вимоги статті 214 КПК України, а кримінальне провадження не розпочинається. Далі говоримо про те, що робити вам у цьому випадку.

Невнесення відомостей до ЄРДР є бездіяльністю, яку ви, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 303 КПК України маєте право оскаржити.

Вказане оскарження здійснюється у порядку подання відповідної скарги на бездіяльність слідчого, прокурора до слідчого судді суду в  юрисдикції якого знаходиться відповідний правоохоронний орган, до якого подано повідомлення/заява про вчинення злочину.

Важливим питанням щодо подачі вищезазначеної скарги є дотримання процесульного строку (відповідно частині 1 статті 304 КПК України передбачено десятиденний термін подачі скарги), тому є необхідність в отриманні якнайшвидше документального підтвердження факту невнесення слідчим, прокурором відомостей до ЄРДР.

Для того, щоб дізнатись чи розпочато за вашим повідомленням кримінальне провадження буде доречним написати відповідний запит до правоохоронного органу.

Необхідно зазначити, що вказане звернення буде розглядатись у порядку Закону України “Про зверненя громадян” у місячний термін.

Більш дієвим способом є направлення адвокатського запиту у порядку статті 24 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, який має бути розглянутий протягом п’яти робочих днів.

Адвокати Юридичної компанії “Фарватер Права” здійснюють повний супровід потерпілих у кримінальних провадженнях, про що більш детально можно дізнатись за посиланням.

Якщо ви, все ж таки, пропустили десятиденний термін подачі скарги, то у зазначеній скарзі необхідно, відповідно до статті 117 КПК України зазначити об’єктивні причини даного пропуску та відповідне прохання його поновити.

Письмова форма скарги на бездіяльність слідчого, прокурора не передбачена кримінальним процесуальним законодавством України, однак вона безперечно повинна містити наступні відомості:

 • назва суду, до якого подається ваша скарга;
 • обов’язково необхідно зазначити, що скарга подається слідчому судді;
 • адреса суду, до якого подається скарга;
 • прізвище, ім’я та по – батькові скаржника або його представника (адвоката);
 • адресу та інші контактні дані скаржника або його представника (адвоката);
 • назва документа, а саме “Скарга на бездіяльність слідчого/прокурора що полягає у невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”;
 • описова частина, в якій зазначається коли подано повідомлення/заява про вчинення злочину, хто слідчий/ прокурор, який розглядав дане повідомлення/заяву, який результат розгляду повідомлення/заяви, суть бездіяльності та норми кримінального процесуального законодавства, які порушено слідчим/прокурором;
 • резолютивну або заключну частину,  в якій зазначається посилання на КПК України, якими скаржник або його представник (адвокат) керується при подачі скарги та формування вимог, а також саме самі вимоги скаржника;
 • дата подачі скарги;
 • підпис скаржника або його представника (адвоката);
 • додатки (якщо вони наявні), у тому числі документи, які підтверджують повноваження представника.

Вказана скарга повинна бути розглянута слідчим суддею не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги.

Якщо вам було відмовлено або вас не влаштовує результат розгляду вашої скарги, ви відповідно до статті 310 КПК України маєте право оскаржити ухвалу в апеляційному порядку.

Після отримання позитивного рішення, щодо розгляду вашої скарги, необхідно проконтролювати процес направлення вказаної ухвали, для виконання до правоохоронного органу.

Дуже часто слідчим/прокурором, на виконання зазначеної ухвали слідчого судді, вносяться відомості до ЄРДР та розпочинається кримінальне провадження, однак ви не отримуєте статусу потерпілого у зазначеному провадженні.

Вказані дії є порушенням кримінального процесуального законодавства та підлягають негайному оскарженню.

Більш детально із процедурою даного оскарження ви можете ознайомитись у наступних статтях, або звернутись до нас за зворотнім зв’язком.