Виклик на допит в якості свідка. Як захистити свої права.

До нас все частіше звертаються представники бізнесу, у зв’язку з тим, що їх співробітників та керівництво викликають правоохоронні органи для допиту в якості свідка.

Для більшості людей, спілкування з представниками правоохоронних органів це завжди втрачений час, а також стрес.

У зв’язку з цим, давайте розберемося з тим, що таке допит і як повинен здійснюватися на нього виклик.

1. Що таке допит і чому саме в якості свідка?

Допит – це слідча дія, яка проводиться уповноваженою особою (слідчим, прокурором, суддею або оперативним працівником за дорученням слідчого чи прокурора під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, з метою виконання завдань, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України.

Частиною 2 статті 133 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України передбачено, що слідчий, прокурор під час досудового розслідування мають право викликати особу, якщо є достатні підстави вважати, що воно може дати свідчення, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до статті 65 КПК України свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню в ході кримінального провадження, та викликана для надання свідчень.

Отже, згідно законодавства правоохоронні органи мають процесуальні права викликати будь-яку особу на допит в якості свідка (крім обмежень, передбачених статтею 65 КПК України).

2. Як повинен бути здійснений виклик?

Для того, щоб викликати свідка на допит, слідчий або прокурор повинні провести вручення повістки про виклик, надіслати її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснити виклик по телефону або телеграмою.

Однак, це не означає, що як тільки ви отримали повістку (виклик) відразу треба їхати в правоохоронний орган.

По-перше, особа викликається на допит має бути ознайомлена із змістом порядку або працівник правоохоронного органу повинен отримати підтвердження отримання особою повістки про виклик. Що це означає? Відповідно до статті 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є підпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом. Якщо слідчий або прокурор відправив Вам повістку про виклик на електронну пошту, підтвердженням є Ваш зворотній лист.

По-друге, повістка повинна бути оформлена, згідно з вимогами статті 137 КПК України.

Якщо хоча б один вищевказаний пункт відсутній в порядку, то виникають питання про законність виклику свідка/прокурора, а дії працівника правоохоронного органу можуть бути оскаржені в процесуальному порядку.

По-третє, особа, що викликається на допит має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом за три дні до дати проведення допиту. Невиконання слідчим або прокурором цієї норми є підставою не прибуття до правоохоронного органу у зазначений у повістці час.

3. Що робити, якщо ви не можете прибути до правоохоронного органу на допит?

Кримінальне процесуальне законодавство передбачає низку причин, які є поважними для не прибуття на виклик.

4. Що буде якщо ви не прибудете на виклик до правоохоронного органу без поважних причин?

Якщо ви належним чином викликані на допит в правоохоронний орган і не прибули у визначений час без поважних причин це може стати причиною накладення щодо вас грошового стягнення у розмірі:

від 0,25 до 0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, в 2019 році це:

з 01.01.2019 за 30.06.2019 від 480,25 грн. до 960,5 грн.;

з 01.07.2019 по 30.11.2019 від 501,75 грн. до 1003,5 грн.;

з 01.12.2019 по 31.12.2019 від 525,5 грн. до 1051 грн.

За ухилення від прибуття за викликом в правоохоронний орган до вас може бути застосовано привід, тобто примусове супроводження особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

З метою уникнення порушення Ваших прав і належного виконання своїх обов’язків слідчими і прокурорами, радимо Вам, якщо Вас викликають до правоохоронних органів, проконсультуватися з адвокатами і юристами Юридичної компанії “Фарватер Права”.