Захист прав медичних працівників

Права медичних працівників закріплені у Конституції України, Основах законодавства України про охорогу здоров’я, Кодексі законів про працю та Цивільному кодексі України.

Одним із напрямків діяльності Юридичної компанії “Фарватер права” є захист прав медичних працівників в питаннях, які виникають при взаємодії лікаря та пацієнта, лікаря та закладу охорони здоров’я.