Досудове оскарження податкових повідомлень-рішень органів Державної податкової служби

За результатами податкової перевірки платника податків на підставі складеного Акту такої перевірки органом владних повноважень може бути прийняте рішення про застосування відповідальності платника податків внаслідок виявлених порушень законодавства, про що суб’єкт господарювання отримує Податкове повідомлення-рішення.

Податковим кодексом України передбачено адміністративний (досудовий) та/або судовий порядок вирішення спорів між платником податків та органом ДПС.

В даній статті ми обговоримо адміністративний (досудовий) порядок оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень.

Так, Законом України від 23.11.2018 р. № 2628-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» збільшено передбачений п. 56.3 ст. 56 Податкового кодексу України термін на 10 робочих днів, що настають за днем отримання неправомірного податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується, – термін протягом якого може бути подана скарга для оскарження в адміністративному порядку прийнятих контролюючими органами податкових повідомлень — рішень.

Під час процедури адміністративного оскарження обов’язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом у випадках, визначених Податковим кодексом України, або будь-яке інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

Керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у п.56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення 20-денного строку, визначеного п.56.8 ст56 ПКУ.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Також скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного в абзаці першому цього пункту.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

Юридична компанія «Фарватер Права» передбачає ряд послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки Вашого бізнесу, зокрема: супроводження податкових та інших перевірок Вашого бізнесу, оскарження рішень та дій контролюючих органів у судах.

Більше про послуги юридичної компанії “Фарватер права” щодо забезпеченням безпеки Вашого бізнесу ви можете ознайомитись за посилання.