Що потрібно знати про акт податкової перевірки та як його своєчасно оскаржити

Оформлення результатів перевірок

Відповідно до ч. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) контролюючими органами оформлюються у формі акта, якщо під час перевірки встановлено порушення або у формі довідки, якщо такі порушення не встановлені, такий акт (довідка) підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності) та надається платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати.
У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки) такий платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо у строки передбачені цим Кодексом.

Які ж строки на оскарження акту перевірки?!

З 1 січня 2019 року набули чинності зміни, внесені Законом України від 23.11.2018-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів», зокрема, щодо строків оскарження акту перевірки контролюючого органу.

Ці зміни внесли корективи у строки подання податкових документів, заперечень, скарг, прийняття податковими органами рішень за результатами перевірок.

Так, згідно з п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України у разі незгоди платника податків або його представників із висновками перевірки або фактами і даними, викладеними в акті перевірки, вони мають право подавати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному п. 44.7 ПК, до органу ДПС, який проводив перевірку протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання акта.

У разі якщо платник податків виявив бажання брати участь у розгляді його заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів, зазначивши про це в запереченні та/або листі про надання додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 цього Кодексу, контролюючий орган зобов’язаний повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів, але не пізніше ніж за 4 робочі дні до дня їх розгляду.

Розгляд заперечень органами ДПС

Орган ДПС розглядає заперечення та/або додаткові документи і направляє платникові податків відповідь у порядку, визначеному п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України протягом 7 робочих днів , що настають за днем отримання таких заперечень.

Крім того, у разі отримання платником податків відповіді на заперечення контролюючого органу який безпосередньо проводив перевірку та у разі коли платник податків вважає, що такий контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом або іншими законами України, він має право протягом 10 робочих днів звернутися до податкового органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог п. 44.6 ст. 44 Податкового кодексу України).

Рекомендації щодо складання заперечень на акт перевірки

У своїх запереченнях платник податків має обов’язково вказати:

• найменування органу ДПС, до якого подається заперечення (який проводив перевірку);
• повна назва та місцезнаходження платника податків, який подає заперечення;
• реквізити акта, на який подаються заперечення;
• мотиви подання заперечення (перелік порушень);
• обґрунтування платника податків правомірної позиції шляхом посилання на відповідні норми законодавства та документи;
• повідомлення про бажання взяти участь у розгляді заперечень;
• перелік документів, доказів та фактів, які додаються до заперечення.

Такі заперечення обов’язково підписує платник податків або його уповноважена особа та/або представник. Якщо заперечення подає уповноважена особа та/або представник, то до нього додається юридичний документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи або представника (довіреність, ордер тощо).

У разі безпосередньої подачі заперечень до канцелярії контролюючого органу необхідно отримати відмітку про отримання від такого органу на другому примірнику заперечень. У разі надсилання заперечення поштою потрібно направляти документи цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Отже, якщо подання заперечень щодо акту податкової перевірки не дало очікуваних результатів для платника податків, то у відповідності до п. 86.8 ст. 86 Податкового кодексу України контролюючих орган приймає податкове повідомлення-рішення, яке після отримання платник податків може оскаржити в адміністративному та/або судовому порядку, враховуючи особливості та строки, передбачені цим Кодексом.

Варто звернути увагу платника податків, що в судовому порядку оскаржується лише податкове повідомлення-рішення, і не може бути оскаржено акт, оскільки такий акт податкової перевірки не є рішенням суб’єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства України. Наведене підтверджується правовою позицією Верховного суду в постановах від 09.08.2018 (справа №826/5302/14), від 13.12.2018 справа №810/6689/14) та інші.

Юридична компанія «Фарватер Права» передбачає ряд послуг, пов’язаних із забезпеченням безпеки Вашого бізнесу, зокрема: супроводження податкових та інших перевірок Вашого бізнесу, оскарження рішень та дій контролюючих органів у судах.

Більше про послуги юридичної компанії “Фарватер права” щодо забезпеченням безпеки Вашого бізнесу ви можете ознайомитись за посилання.