Які основні вимоги до статуту ТОВ у 2019 році та яка є колізія.

17.06.2018 вступив в силу Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, а отже більшість положень Закону України “Про господарські товариства” втратили чинність.

Що це означає? Прийшов час привести Ваш статут у відповідність до чинного законодавства.

Аналізуючи частини 5 і 6 статті 11 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» хотілось би зазначити, що відтепер у статуті Товариства обов’язково повинні бути зазначені наступні відомості:

  1. повне та скорочeне (за наявності) найменування товариства;
  2. органи управління товариством, їх компeтенцію, порядок прийняття ними рішень;
  3. порядок вступу до товариства та виходу з ньoго.

Однак, у Вашому статуті товариства можуть бути зазначені також інші відомості, які не суперечать закону.

Виходячи із вищевказаних положень, виходить що відтепер відсутні вимоги вносити до статуту інформацію про місцезнаходження товариства, склад засновників (учасників) і розміри їх часток, а отже це можна зазначити тільки в рішенні (протоколі) загальних зборів засновників (учасників).

Однак, не зважаючи на вказані зміни, залишились без змін статті Господарського кодексу України. А саме, в статті 82 зазанчені вимоги до статутних документів господарського товариства, в тому числі:

  1. у пункті 2 зазначено, що установчі документи господарського товариства повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості, передбачені статтею 57 цього Кодексу;
  2. у пункті 4 зазначено, що статут товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у частині другій цієї статті, повинен містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.

Крім того, 28.04.2019 року набрала чинності Постанова Кабінету міністрів України № 367 від 27.07.2019 року, якою Урядом було затверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю згідно якого склад засновників (учасників), розмір статутного капіталу, розмір часток у статутному капіталі кожного з учасників визначаються відповідним рішенням засновників (учасників) товариства.

Зміни законодавства, яке регулює діяльність товариств з обмеженою відповідальністю, повинні були виключити обов’язковість положень статуту про місцезнаходження товариства, склад засновників і розміри їх часток, що суперечить статті 57, 82 Господарського кодексу України.

Наша команда вже здійснила реєстрацію ТОВ по вимогам нового законодавства та може з упевненістю сказати, що прийняття Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” є позитивов та дотримується реєстраторами.

Якщо Вас зацікавила тема статті або Вам необхідна правова допомога юриста з питань складання статуту, Ви можете зв’язатись з нами за контактами зазначеними на сайті.